Geef kinderkanker geen kans

Isabelle Dierckx de Casterlé

Isabelle Dierckx de Casterlé

Op 7 mei heeft Isabelle haar doctoraatsthesis verdedigd, ‘Novel Immunotherapy for high-risk neuroblastoma: Allogeneic stem cell transplantation and recipient leukocyte infusion’

Haar grootste dank gaat uit naar het Olivia Fund, voor de financiële ondersteuning van dit onderzoeksproject :

‘Als kleine onderzoeksgroep wordt het steeds moeilijker om financiële steun te vinden, maar dankzij het vertrouwen en de steun van het Olivia Fund hebben we samen een belangrijke stap vooruit kunnen zetten in het onderzoek naar potentiële nieuwe behandelingsmogelijkheden voor neuroblastoma patiëntjes. Ik wil daarom Mevrouw De Reze en alle leden van het Olivia Fund bedanken voor hun vertrouwen en steun, en natuurlijk hun bewonderenswaardige doorzettingsvermogen en volharding in het organiseren van vele acties die ertoe leiden dat onderzoek naar innovatieve immunotherapeutische behandelingen mogelijk is/blijft.’

Isabelle

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.