Geef kinderkanker geen kans

Algemeen

Het Olivia Fund wil een brug slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten, met specifieke aandacht voor kinderoncologie. We vinden het daarbij cruciaal dat die nieuwe kennis op korte termijn kan uitmonden in concrete verbeteringen van de klinische behandeling. 

De steun van het Olivia Fund moet ook de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen binnen dit onderzoekdomein stimuleren.

Zie ook: Problematiek

Dat doen we door artsen en wetenschappers te steunen die zich met passie verdiepen in onderzoek naar behandelingen tegen pediatrische tumoren. We kiezen projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat, maar die voor kinderen een groot verschil kunnen betekenen.

To apply for a grant please use our documents :

All documents should be submitted to the Committee to the attention of Peter Marynen ‘peter.marynen@kuleuven.be’.

The committee will evaluate the proposals and advise the bord of directors of the Olivia Fund.

Financiële steun

1. Persoonsgebonden projecten

A. Doctoraatsbeuzen

Het Olivia Fund kent doctoraatsbeurzen toe voor translationeel onderzoek in pediatrische oncologie. De kandidaat is bij voorkeur een arts in opleiding. Kandidaten met een biomedische opleiding met interesse in translationeel onderzoek komen ook in aanmerking als ze een loopbaan in de pediatrische oncologie ambiëren

Om maximaal in te spelen op de behoeftes en de regelgeving binnen verschillende instellingen, zijn verschillende modellen mogelijk:
– voltijds doctoraat (4 jaar)
– deeltijds (halftijds) doctoraat (voor klinische profielen, 6 jaar)

Het budget wordt in de aanvraag verantwoord, aangepast aan de regelgeving binnen de instelling. Er kan ook een budget voor werking toegevoegd worden. Het globaal budget wordt beperkt tot 80 K€/jaar, de looptijd bedraagt maximaal 4 jaar voor voltijdse doctoraten en 6 jaar voor deeltijdse doctoraten. Het Olivia Fund verwacht dat de geselecteerde kandidaten indien mogelijk ook een aanvraag indienen voor een mandaat bij het FWO Vlaanderen. Als het FWO een mandaat toekent, behoudt de doctorandus het werkingskrediet dat door het Olivia Fund werd toegekend.

B. Werkingsbudget bij extern mandaat

Het Olivia Fund Werkingsbudget voor onderzoekers waarvan het mandaat gefinancierd wordt door een extern Onderzoeksfonds, maar waarbij door dit Fonds geen werkingskrediet werd toegekend.

2. Collaboratieve projecten

Het Olivia Fonds steunt in bijzondere gevallen collaboratieve projecten in de pediatrische oncologie met als specifieke doelstelling de samenwerking tussen de verschillende onderzoekscentra te stimuleren. De steun van het Fonds is bedoeld als katalysator voor dergelijke consortia en is beperkt in tijd.

Omwille van het bijzondere karakter van dergelijke projecten contacteert u best eerst het OHRF voor een eerste gesprek;

Projectaanvragen: formulieren

Aanvragen voor de volgende selectieronde kunnen ingediend worden vóór 15 augustus 2024 met volgende formulieren

Baanbrekend onderzoek

“Dankzij de steun van het Olivia Fund onderzoeken wij aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe combinatiebehandeling van plasma en immunotherapie.”

– Prof. Dr. Evelien Smits

– Prof. Dr. Marc Peeters

Centrum voor Oncologisch Onderzoek, UAntwerpen/UZA

– Prof. Dr. Annemie Bogaerts

PLASMANT, UAntwerpen