Geef kinderkanker geen kans

Project aanvragen

Het Olivia Fund wil een brug slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten, met specifieke aandacht voor kinderoncologie. We vinden het daarbij cruciaal dat die nieuwe kennis op korte termijn kan uitmonden in concrete verbeteringen van de klinische behandeling. 

De steun van het Olivia Fund moet ook de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen binnen dit onderzoekdomein stimuleren

(https://olivia.be/problematiek/)

Dat doen we door artsen en wetenschappers te steunen die zich met passie verdiepen in onderzoek naar behandelingen tegen pediatrische tumoren. We kiezen projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat, maar die voor kinderen een groot verschil kunnen betekenen.

To apply for a grant please use our documents :

All documents should be submitted to the Committee to the attention of Peter Marynen ‘peter.marynen@kuleuven.be’.

The committee will evaluate the proposals and advise the bord of directors of the Olivia Fund.

Het Olivia Fund kent doctoraatsbeurzen toe voor translationeel onderzoek in pediatrische oncologie. De kandidaat is bij voorkeur een arts in opleiding. Maar ook kandidaten met een biomedische opleiding met interesse in translationeel onderzoek komen in aanmerking als ze een loopbaan in de pediatrische oncologie ambiëren.

Om maximaal in te spelen op de behoeftes en de regelgeving binnen verschillende instellingen, zijn verschillende modellen mogelijk:
– voltijds doctoraat (4 jaar)
– deeltijds (halftijds) doctoraat (voor klinische profielen, 6 jaar)

Het budget dient in de aanvraag te worden verantwoord, aangepast aan de regelgeving binnen de instelling. Er kan ook een budget voor werkingsmiddelen worden toegevoegd.

Het globaal budget per project wordt beperkt tot 80 K€/jaar. De looptijd bedraagt maximaal  4 jaar voor voltijdse doctoraten en 6 jaar voor deeltijdse doctoraten.

Het Olivia Fund verwacht dat de geselecteerde kandidaten, indien mogelijk, ook een aanvraag indienen voor een mandaat bij het FWO Vlaanderen. Indien het FWO een mandaat toekent aan de doctorandus, dan behoudt hij het werkingskrediet dat door het Olivia Fund werd toegekend.

Het Olivia Fund verleent ook uitzonderlijk projectmatige steun in volgende gevallen:

  • Projecten met als specifieke doelstelling de samenwerking tussen de verschillende onderzoekscentra te stimuleren en hun efficiëntie te verhogen.
  • Werkingsbudget voor onderzoekers waarvan het mandaat volledig ondersteund wordt door een toekenning van een ander onderzoeksfonds, maar waarbij voor dit onderzoeksfonds geen werkingskrediet werd toegekend. 

Aanvragen voor de volgende selectieronde kunnen ingediend worden vóór 15 juni 2024 met volgende formulieren

  • Doctoraatsproject Olivia Fund
  • Projectmatige steun – Samenwerking
  • Werkingsbudget bij toegekend extern mandaat

Baanbrekend onderzoek

“Dankzij de steun van het Olivia Fund onderzoeken wij aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe combinatiebehandeling van plasma en immunotherapie.”

– Prof. Dr. Evelien Smits

– Prof. Dr. Marc Peeters

Centrum voor Oncologisch Onderzoek, UAntwerpen/UZA

– Prof. Dr. Annemie Bogaerts

PLASMANT, UAntwerpen