Geef kinderkanker geen kans

Olivia’s verhaal

Op 1 oktober 1999 stopt de wereld met draaien. Olivia, ons dochtertje van tweeënhalf jaar, bleek een hersenstamtumor te hebben. In één klap zagen mijn man en ik al onze toekomstplannen in rook opgaan. Verdoofd door wanhoop en radeloosheid begonnen we aan een intensieve zoektocht naar genezing.

De middelen om de tumor te bestrijden bleken beperkt; voor veel behandelingen was Olivia nog te jong. We klopten aan bij dokters in de hele wereld, maar de wetenschap had geen antwoord. Alleen KU Leuven gaf ons een sprankeltje hoop. Er was een beloftevol onderzoek opgestart dat in een nieuwe therapie kon uitmonden. De financiële middelen voor een snelle ontwikkeling ontbraken echter.

Olivia overleed op 10 april 2000. Ze werd net geen drie jaar oud. Naast onmetelijk verdriet voelden we ook opstandigheid. Hoe was het mogelijk dat een veelbelovende studie door financiële moeilijkheden in de ijskast was gezet, waardoor een jong en kostbaar mensenleven verloren ging? Dit vonden we onaanvaardbaar!

Intussen waren we zo sterk in het project aan KU Leuven gaan geloven, dat we het niet in de steek wilden laten. We besloten het Olivia Hendrickx Research Fund op te richten om zo dit nuttige, veelbelovende kankeronderzoek te blijven steunen. Vandaag hebben we onze steun uitgebreid naar andere interessante onderzoekslijnen. Daarbij volgen we alle studies met een grote betrokkenheid en blijven we ons einddoel – wordt een kind daar echt beter van? – streng bewaken.

Olivia had geen toekomst, terwijl haar leven nog moest beginnen. Maar voor veel andere kinderen kan dit dankzij nieuwe therapieën anders zijn. Wij hebben de sleutel tot hun toekomst in handen. Het Olivia Fund wil iedereen, en vooral de zwaksten en allerkleinsten, betere vooruitzichten geven. Meer kans op een gezonde toekomst.

Ook jij kan ons daarbij helpen.
Geef kinderkanker geen kans.

Ilse De Reze
♡ Olivia’s mama
♡ Voorzitter Olivia Fund

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.