Geef kinderkanker geen kans

Problematiek

Een hersentumor is, na leukemie, de meest voorkomende kanker bij kinderen. Elk jaar worden er in België zo’n 50 kinderen door een kwaadaardige hersentumor getroffen. Er bestaan veel verschillende hersentumoren, maar de meest agressieve vorm zijn maligne gliomen (bv. glioblastoom, hersenstamtumor) en medulloblastoma. Ondanks een intensieve behandeling (combinatie van chirurgie, radiotherapie of ‘bestraling’ en chemotherapie) overleven patiënten gemiddeld niet meer dan 15 maand. De tumor blijft dus ongeneeslijk – bij kinderen én volwassenen. Bij kinderen is het zelfs de belangrijkste dodelijke kanker. Deze hardnekkige hersentumor heeft immers de neiging om steeds weer terug te keren.

Er zijn nog andere vormen van kinderkanker met een slechte prognose:

Acute leukemie is de meest voorkomende kanker bij kinderen. De prognose hangt af van het tijdstip van de diagnose en de leeftijd. De behandeling met chemotherapie kan echter blijvende gevolgen hebben op de kinderhersenen die nog in volle ontwikkeling zijn.

• Een neuroblastoom, de meest voorkomende vaste tumor buiten de schedel op kinderleeftijd, gaat vrij vaak gepaard met uitzaaiingen en kan in ruim de helft van de gevallen niet geopereerd worden. Bovendien hervalt zo’n 50 tot 60% van de patiëntjes.

Stimuleren van samenwerking

Tumoren bij kinderen zijn gelukkig zeldzaam. Een efficiënte aanpak vergt een concentratie van de inspanningen en een samenwerking over onderzoekscentra heen. Het Fonds kaart dit aan bij de betrokken overheden, wetenschappelijke verenigingen zoals de Belgian Society of Peadiatric Haematology Oncology – BSPHO en andere kankerfondsen.’

Nood aan meer onderzoek

Bij al deze vormen van kanker zijn de overlevingskansen dikwijls erg beperkt, zeker als het gaat om herval. Elke kankersoort heeft daarbij zijn eigen specifieke moeilijkheden, er bestaat dus niet zoiets als één algemene aanpak.

Bovendien is er ook een opvallend gebrek aan behandelingen op maat van kinderen. Meer onderzoek naar tumorvorming en abnormale celgroei, en naar nieuwe, efficiëntere behandelingen is dus absoluut noodzakelijk.

Voortbouwen op immunotherapie

Een belangrijke stap werd al gezet met immunotherapie. Deze behandeling gebruikt en stimuleert het menselijke immuunsysteem om zélf de kankercellen uit te schakelen. Binnen de immunotherapie bestaan er verschillende benaderingen, bijvoorbeeld tumor- en afweercellen samenbrengen in het labo en de afweercellen ‘opleiden’ zodat zij krachtiger en gerichter worden. Soms worden afweercellen ook geactiveerd met specifieke hulpstoffen of medicijnen. In elk geval worden de versterkte afweercellen of de hulpstoffen aan de kankerpatiënt toegediend, zodat ze in het lichaam de tumor kunnen bestrijden.

Immunotherapie werd in het begin vooral toegepast bij bepaalde bloedkankers en huidkankers, maar vanaf het jaar 2000 hielp het Olivia Fund deze nieuwe methode ook ontwikkelen voor de behandeling van hersentumoren.

Sindsdien worden immunotherapiebehandelingen alsmaar verder verbeterd en verfijnd, en bij steeds meer kankervormen ingezet. Toch is ook hier nog veel onderzoek nodig om een beter inzicht in de werking van het immuunsysteem te krijgen. Het immuunsysteem gedraagt zich immers bij elke soort tumor anders. Vandaag de dag loopt er onder leiding van Dr. Toon Van Genechten een eerste trial in het UZA.

COMBINATIETHERAPIE IS DE TOEKOMST

De efficiëntste kankerbehandeling bestaat nu heel vaak uit een combinatietherapie. Daarbij wordt immunotherapie bijvoorbeeld met chemotherapie, radiotherapie, een stamceltransplantatie of een krachtig nieuw medicijn gecombineerd. Maar welke combinaties, dosissen en behandelschema’s werken het best? Ook dat vraagt nog veel onderzoekswerk. Zo moet de behandeling voor elke patiënt aangepast worden aan de specifieke eigenschappen en mutaties van de tumor. Dit vereist het gecoördineerd verzamelen van tumormateriaal als referentie in een biobank en de ontwikkeling van gesofisticeerde analysemethodes on het niveau van de individuele tumorcel.

“Het Olivia Fund wil deze noodzakelijke en vernieuwende onderzoeken steunen. Uw bijdrage is dan ook onmisbaar”

Ilse De Reze
♡ Olivia’s mama
♡ Voorzitter Olivia Fund

Ilse De Reze

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.