Geef kinderkanker geen kans

Huidige onderzoeken

Deze verschillende trajecten worden momenteel ondersteund door het Olivia Fund.

Dr. Toon Van Genechten

Vaccinatie om immuunsysteem te stimuleren

“We willen met ons onderzoek moeilijk behandelbare tumoren beter controleren door het eigen immuunsysteem te activeren via vaccinatie. De eerste patiënten kunnen starten met de combinatie van bestaande standaardtherapie en de nieuw ontwikkelde dendritische cel-vaccinatie. Zo brengen we de effectiviteit van de vaccinatie verder in kaart.”
Meer informatie

Dr. Toon Van Genechten
Universiteit Antwerpen

IMG 20220927 114530 1 scaled e1665754937863 scaled

Patient individual tyrosine kinase inhibitor and combination therapy selection through avatar sensitivity profiling for relapsed pediatric sarcoma.

Naast neuroblastoom zijn pediatrische sarcomen een belangrijke groep van tumoren bij kinderen. Ondanks optimale chirurgische, radioen/of chemotherapeutische behandeling, hervalt meer dan de helft van de hoog risico sarcoom patiënten binnen de twee jaar na de eerste behandeling. Eenmaal uitgezaaid is systemische therapie (chemotherapie, gerichte therapie) de enige resterende behandelingsoptie. De respons bij recidief is echter laag (max. 15-20%) en de mediane totale overleving bedraagt 15 maanden. Vanwege de zeldzaamheid en de heterogeniteit van de ziekte is het opzetten van grote klinische studies voor het testen van geneesmiddelen moeilijk haalbaar. Bijgevolg is er een gebrek aan sarcoom subtype- en patiënt specifieke behandeling. Met dit project willen we een betere behandeling voor pediatrische sarcoom patiënten bereiken.  

MD Denya Keppens (UGent)

 

Bram De Wilde

TEARDRop (Team EAR/y DRug development in Paediatric Onco/ogy), UZ Gent. 

Met steun van het Olivia Fonds konden wij het TEARDRoP Oncology consortium oprichten. De naam, een acroniem voor “Team EAR/y DRug development in Paediatric Onco/ogy” verraadt meteen de doelstelling, namelijk nieuwe inzichten in kanker bij kinderen gaan vertalen in nieuwe therapeutische opties. We willen er dus voor zorgen dat de wetenschap sneller zijn weg vindt naar kinderen die dringend nieuwe en betere behandelingen nodig hebben.
We zullen dit bewerkstelligen door de afstand tussen het ziekenhuis en de onderzoekers zo klein mogelijk te maken door onder meer biobanking verder te ondersteunen alsook de dialoog tussen beide te bevorderen. Het aanreiken van waardevol patiënten materiaal aan onderzoekers stelt hen in staat om nieuwe behandelingsopties rechtsreeks te gaan testen op materiaal van echte pat iënt en . Ook zal dit hen helpen om die patiënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de nieuwe generatie, meer precieze geneesmiddelen. Kwalitatieve onderzoeksresultaten bekomen met dit materiaal zijn cruciaal voor de artsen die kinderen met kanker behandelen om nieuwe therapeutische mogelijkheden aan patiënten aan te kunnen bieden en te zorgen dat de juiste behandeling bij de juiste patiënt terecht komt.

Dankzij het Olivia Fonds kan dr. Ir. Liselot Mus onder directe begeleiding van pediatrisch oncoloog prof. dr. Bram De Wilde (UZ Gent) en prof. dr. Catherine Van Der Straeten van het Hea/th, innovation and research institute UZ Gent (HIRUZ) zich ten volle aan dit project wijden. Onze ambitie is echter om deze inspanning ten goede te laten komen van alle kinderen met kanker in België, daarom is ons partnership met de Be/gian Society of Pediatrie Haematology Oncology (BSPHO), die al jarenlang academisch onderzoek voor kinderen met kanker mogelijk helpt maken, van cruciaal belang. Samen zal het TEARDRoP Oncology consortium de zoektocht naar nieuwe therapeutische strategieën ondersteunen door waardevol patiënten materiaal beschikbaar te stellen voor nationaal en internationaal toponderzoek naar kinderkanker.”

“Met TEARDroP Oncology willen we een moderne en dynamische biobank uitbouwen en zo de brug slaan tussen het ziekenhuis en het onderzoek. Zo zal waardvolle informatie vlotter gedeeld worden, waardoor doorbraken in de toekomst sneller kunnen plaatsvinden.”

Prof. Dr. Bram De Wilde
Universiteit Gent

1688736531451

PEGASuS PEdiatric Glioma Architecture Single cell and Spatial mapping: from fundamental insights to novel immunotherapeutic approaches

Pediatric high-grade and non-resectable low grade gliomas(pHGG and nrpLGG) represent the main cause of cancer related morbidity and mortality in children. These heterogeneous disorders arise from non-neuronal glia (in particular astrocytes) in the brain or spine and remain difficult to treat.

Lees meer: pediatric_glioma_PEGASuS_OHRF (1)

Dr. Julie Morscio (KULeuven)

Prof. Frederik De Smet (KULeuven)

Prof. Sandra Jacobs (UZLeuven)

image

Immuunbiomarkers om klinische immunotherapie-opties met glioblastoom te verbeteren

“We werken samen met het Olivia Fund om onze AI (artificiële intelligentie) analyses te verbeteren en de nodige informatie te verzamelen via patiëntgerichte klinische en preklinische wetenschappelijke hulpmiddelen en expertise. Zo willen we basisconcepten uitstippelen voor een klinische studie die jonge patiëntjes in binnen-en buitenland betere kan kan geven in hun strijd tegen gliobastoma.”
Meer informatie

Prof. Abhishek D. Garg

Prof. Dr. Steven De Vleeschouwer

Prof. Dr. Sandra Jacobs
KU Leuven

image002

Deciphering the Non-Coding RNA Landscape of Pediatric Acute Myeloid Leukemia

De overlevingskansen voor kinderen met acute myeloïde leukemie zijn de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Toch zal 20-30% bezwijken aan therapie-gerelateerde toxiciteit en herval. Onderzoek heeft aangetoond dat leukemische stamcellen (LSCs) in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor herval. Daarom is de karakterisering van de LSC nodig om de huidige behandelingsopties voor en overleving van deze pediatrische patiënten te verbeteren. Voorheen richtte het onderzoek zich voornamelijk op het eiwit-coderende deel van het menselijk genoom, maar recentelijk is de aandacht ook verschoven naar niet-coderende genen, waaronder lange niet-coderende RNA (lncRNA) en microRNA (miRNA). Het doel van deze studie was om de expressie van lncRNAs en miRNAs te onderzoeken in pediatrische AML subpopulaties (LSCs en leukemische blasts) en hun normale tegenhangers (hematopoietische stamcellen en controle myeloblasten). Wij bieden hier een unieke set van niet-coderende RNAs met een potentiële rol in de pathogenese van pediatrische AML, wat de weg vrijmaakt voor verdere translationele onderzoeksstudies.

Dr. Laurens Van Camp 
Department of Pediatric Hemato-Oncology (PHO), UGent

Kinderoncologe Liesbeth Vanheeswijck (UAntwerpen/UZA) gaat in haar doctoraatsonderzoek op zoek naar een nieuwe combinatiebehandeling die een betere kans geeft aan jonge patiëntjes met hooggradige gliomen.

Celtherapie in de strijd tegen hooggradige gliomen bij kinderen

Kinderoncologe Liesbeth Vanheeswijck (UAntwerpen/UZA) gaat in haar doctoraatsonderzoek op
zoek naar een nieuwe combinatiebehandeling die een betere kans geeft aan jonge patiëntjes met
hooggradige gliomen. Met de huidige standaardbehandeling blijft de overlevingskans teleurstellend
laag voor deze groep van agressieve hersentumoren. In ons project willen we de huidige
behandelingsopties combineren met immuuntherapie. Hierbij zullen we cellen van het
immuunsysteem zo aanpassen dat ze via een extra grijparm bepaalde merkers op de tumorcellen
herkennen en op die manier specifiek de tumorcellen aanvallen en doden. Die merkers heten
tumorantigenen en zijn een soort van unieke barcode, waarbij we als doelwit een merker nemen
die vooral op tumorcellen voorkomt en niet of slechts zeer zelden op gezonde cellen. Bovendien
gebruiken we voor de immuuntherapie een type immuuncel dat van gezonde donoren kan komen,
waardoor onze therapie snel beschikbaar is wanneer patiënten ze nodig hebben en tegen een
lagere kostprijs. Deze therapie zal initieel getest worden in het labo op tumorcellijnen en in
diermodellen dankzij de steun van het Olivia Fonds en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Dr. Liesbeth Vanheeswijck
Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE), UAntwerpen en Dienst voor Pediatrische
Hematologie en Oncologie, UZA

Dr. Jonas Van Audenaerde, Dr. Jorrit De Waele, Dr. Jaques van Heerden, Prof. Evelien Smits

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.

Wetenschappelijke adviesraad

Onze onderzoeken zouden niet mogelijk zijn zonder onze wetenschappelijke adviesraad. We zijn dan ook enorm trots om met deze experten te mogen samenwerken. 

Vicerector Peter Marynen - voorzitter Wet. adviesraad

Prof. Peter Marynen

KU Leuven

• Hoogleraar Departement Menselijke Erfelijkheid
• Gewezen Vice-Rector Onderzoeksbeleid KU Leuven
• Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Olivia Fund
Prof. Dr. Pierre Coulie

Prof. Dr. Pierre Coulie

UCL – Université Catholique de Louvain

• Hoogleraar Immunologie (UCL)
• Onderzoeker Menselijke Tumorimmunologie aan het De Duve Instituut

Prof. Dr. Marc Peeters

Prof. Dr. Marc Peeters

UZA – Universitair Ziekenhuis Antwerpen

• Hoogleraar en Diensthoofd Oncologie
• Coördinator MOCA (Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen)

Prof. Dr Hannelore Denys

Prof. Dr Hannelore Denys

UGent – Universitair Ziekenhuis Gent

• Kliniekhoofd Medisch Oncologie
• Docent Ugent