Geef kinderkanker geen kans

Privacybeleid - 11 mei 2023

Dit is het privacybeleid van Olivia Hendrickx Research Fund vzw, Wolstraat 18, 2200 Herentals, KBO: BE0473840347, info@olivia.be. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van jou in het kader van onderstaande activiteiten verwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Dit is het privacybeleid van Olivia Hendrickx Research Fund vzw, Wolstraat 18, 2200 Herentals, KBO: BE0473840347, info@olivia.be. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van jou in het kader van onderstaande activiteiten verwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

We verwerken jouw gegevens:

 • Voor het beheer van schenkingen op basis van de uitvoering van de overeenkomst met jou en op basis van de wet (fiscaal attest).
 • Voor het toesturen van nieuwsbrieven op basis van jouw toestemming als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven of op basis van ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin jou verder op de hoogte te houden over onze activiteiten en werking.
 • We kunnen foto’s van jou nemen (bv. bij deelname aan een activiteit of voor publicatie van een artikel) die wij verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze werking en activiteiten te promoten. Foto’s kunnen op onze website en sociale media verschijnen.
 • Om jouw vraag, bericht of verzoek te beantwoorden. Dit gebeurt op jouw verzoek precontractuele maatregelen te nemen om jou zo te antwoorden of te helpen.
  • In het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verwerken uitsluitend de gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt.

Dit zijn doorgaans de volgende categorieën van gegevens:

 • Contactgegevens (voornaam en naam, e-mailadres, woon- of werkadres, telefoonnummer)
 • BTW-nummer
 • Rekeningnummer
 • Afbeelding (foto’s)

Wie ontvangt jouw gegevens?

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers

 • onderaannemers die in onze opdracht en voor onze rekening werken (verwerkers),
 • medeorganisatoren van activiteiten
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen
 • professionele raadgevers (advocaten, consultants etc.) indien de omstandigheden dit zouden vereisen (bv. in het kader van een geschil).

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een mailingdiensten. We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na onze laatste interactie met jou (bv. versturen fiscaal attest, versturen  nieuwsbrief, beantwoorden vraag, etc.). Weet dat je steeds je toestemming kan intrekken en je ook steeds kan uitschrijven op onze nieuwsbrieven.

Welke rechten heb je?

Je kan, in de mate voorzien door de wet, de volgende rechten uitoefenen:

 • je hebt steeds een recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over jou verwerken.
 • Je hebt steeds een recht op verbetering van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over jou verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt een recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe persoonsgegevens die wij over jou verwerken, definitief te wissen.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op jou betrekking hebben. Dit laat jou toe het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen.
 • Je hebt een recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat jou toe je te verzetten tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van jouw toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat jou toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren via info@olivia.be.

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid van de plaats waar je woont. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E: contact@apd-gba.be
T: +32 2 247 48 00
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.