Geef kinderkanker geen kans

Erfenis & testament

Via je testament kan je (een deel van) je vermogen nalaten aan een instelling met een goed doel.

Met een testament kan je, zonder de reserve van jouw erfgenamen aan te tasten, jouw vermogen ook nalaten aan een instelling met een goed doel. Als je het Olivia Fund in jouw testament opneemt, draag je dus concreet bij tot betere genezingskansen voor kinderen met kanker. Je kan het Olivia Fund aanwijzen als legataris, of ons een bepaald bedrag of percentage van je vermogen nalaten. Omdat de successierechten voor een nalatenschap aan een erkende vzw in Vlaanderen slechts 8,50 % (12,50% in het Brussels en 7% in het Waals Gewest) bedragen, ben je zeker dat het grootste deel van je vermogen ook echt naar vernieuwend kankeronderzoek gaat.

De materie is complex. Informeer dus zeker bij jouw notaris.

Wil je graag meer informatie?

Olivia Fund steunt baanbrekend onderzoek naar kinderkanker

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.