Geef kinderkanker geen kans

Veelgestelde vragen

Olivia Hendrickx is het dochtertje van Ilse De Reze en Eddy Hendrickx. Zij overleed op 10 april 2000 aan een hersenstamtumor. Ze was toen bijna drie jaar. Kort daarna richtten Ilse en Eddy het Olivia Hendrickx Research Fund op, om onderzoek te financieren dat kinderen met dezelfde ziekte betere kansen kan geven.

Het Olivia Fund zamelt geld in om een brug te slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten. Het fonds steunt vooral veelbelovende projecten waarvoor weinig commerciële interesse bestaat, maar die wél een groot verschil kunnen maken voor patiënten. Alle projecten worden van dichtbij gevolgd, met focus op dit einddoel: een concrete behandeling die écht betere kansen op genezing biedt. Lees meer in Wat wij doen.

Wetenschappelijk onderzoek naar kanker is een moeizame en complexe zoektocht, die heel veel toewijding, tijd en middelen vraagt. Dit verloopt met vallen en opstaan. Bovendien duurt het jaren voor een vondst uit het laboratorium kan worden omgezet in een behandeling, omdat een experimenteel middel eerst uitgebreid en in verschillende fasen moet worden getest. Sommige onderzoeken die het Olivia Fund steunt zijn nog experimenteel, andere zijn bijna klaar voor een klinische trial met patiënten.

Info over huidige onderzoeken die het Olivia Fund steunt vind je hier. Belangrijk nieuws uit de medische en wetenschappelijke wereld wordt gemeld op de nieuwspagina.

Giften kan je storten op rekening nummer BE 65 2200 0020 0096 van het Olivia Fund. Alvast duizendmaal dank! Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm geapprecieerd!

Ja,  als het totale bedrag van al jouw giften aan het Olivia Fund ten minste €40 per jaar bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dit moet je niet aanvragen: we sturen het naar jou toe. Lees meer in Doneren.

Je krijgt het fiscaal attest ten laatste in maart van het jaar na uw gift. Als je dus in 2022 een storting deed, krijg je in de loop van maart 2023 een fiscaal attest van het Olivia Fund.

Achter het Olivia Fund zit een team dat het fonds beheert en benefietacties organiseert. Maar het is vooral Ilse De Reze, Olivia’s mama, die als gezicht in de pers of op evenementen naar buiten treedt. Daarnaast zetten ook talloze vrijwilligers zich steeds weer in om een actie ten voordele van Olivia te organiseren.

Neem eerst en vooral contact op met ons om jouw actie te melden. Zo zijn wij op de hoogte en kunnen we enkele afspraken maken. Het Olivia Fund zal jou dan ook met heel wat praktische tips helpen.

Laat je fantasie gerust de vrije loop om een actie te bedenken... maar doe dat wel in overleg met ons. We staan voor heel veel creatieve acties open, maar vragen wel om een zekere waardigheid te respecteren die bij het Olivia Fund past.

Ja. Neem contact op met ons en stel je actie ten voordele van het Olivia Fund aan ons voor. We kunnen je dan teksten en logo's doorsturen, die je op affiches of in mails kan gebruiken. 

We kondigen je actie met plezier aan in onze nieuwsrubriek. Bezorg ons hiervoor een leuke foto, een titel en wat tekst. Laat je na afloop ook weten hoe jouw actie is verlopen? Dan zetten we dit eveneens op onze website.

Via ons contactformulier contacteer je ons eenvoudig. Of stuur ons een mailtje op info@olivia.be 

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.