Geef kinderkanker geen kans

Winterwandeling 2019

Winterwandeling 2019

Meer dan 300 wandelaars ontdekken klooster Franciscanessen en de stadsvesten. Je kon een uitzonderlijke blik werpen op de kapel en de wandelgangen van het klooster : een oord van devotie en absolute stilte.

Verder liep de boeiende geleide avondwandeling langs de historische stadsvesten. Speciale dank gaat uit naar de Zusters Franciscanessen die voor ons goede doel hun klooster openstelden.

Veel dank aan alle deelnemers !

Hier vind je heel wat sfeerbeelden

 

 

 

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.