Geef kinderkanker geen kans

We vieren 20 jaar Olivia Fund!

We vieren 20 jaar Olivia Fund!

Sinds 2000 staat het Olivia Fund sterk als slagader van vernieuwende kinderkankeronderzoek. Goed wetenschappelijk onderzoek en een groot sociaal engagement , met focus op kinderoncologie, blijven onze pijlers.colin maynard 231363 unsplash e1592227648134

En ook in 2020 zetten we de zoektocht naar verbeterde kansen in de strijd tegen kinderkanker verder.

Zonder daarbij niet te vergeten dat charity en gratitude hand in hand gaan. Daarom ook vooral 2020 als jaar van dankbaarheid.

Alleen dankzij een brede basis van mensen die het fonds hebben helpen groeien, konden wij al deze jaren zoveel bijdragen aan het kinderkankeronderzoek.

Veel dank aan alle schenkers, vrijwilligers en sponsors van onze events ; 19 gala concerten , 16 Olivia & Quirine Golf Challenges, 9 Olivia Classics, en ontelbare acties …

Dankbaarheid ook voor de inzet en het talent van de onderzoekers en de goede samenwerking met de onderzoekscentra en universiteiten. We financierden, naast de nodige werkingsmiddelen, 16 volledige doctoraat onderzoeksprojecten of beter gezegd, we konden 64 jaren extra onderzoek toevoegen aan het kinderkankeronderzoek.

En ook dank aan onze ereleden, werkende leden en het adviescomité. Hun inbreng en commitment verzekert het Olivia Fund haar veerkracht en kennis.

Alleen samen kunnen we écht het verschil maken.

Daarom onze blijvende dank voor al deze levensbelangrijke steun.

Geef kinderkanker geen kans !

Ilse De Reze

IlseDeReze

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.