Geef kinderkanker geen kans

VP Classic 2018

VP Classic 2018

De VP Classic 2018, gereden op zaterdag 16.06, is opnieuw een mooie editie geworden.
Bij mooi fietsweer reed een bijna voltallig peloton met 143 deelnemers een parkoers met enkele nieuwe trajecten die zorgden voor de nodige sportieve uitdaging.
De inlassing voor de eerste maal van enkele begeleide shortcuts, die maakten dat zij die wensten al eens een helling konden overslaan, of de afstand konden beperken tot +/- 2 x 55km, was een geslaagde test die ook voor de begeleiding voor herhaling vatbaar was.
De rondrit en aankomst werd perfect op de voorziene timing gereden dankzij de voortreffelijke begeleiding van de politiediensten, de Mobiele Seingevers en wegkapiteins in het peloton, zodat de nodige tijd bleef om na aankomst rustig na te praten bij het afsluitend pastabuffet.

Het grote aantal deelnemers, dat zich massaal geëngageerd had om in de VP-classic uitrusting deel te nemen of vrijwillig een financiële bijdrage te leveren, samen met de welwillende ondersteuning van een schare trouwe professionele partners, maakte het mogelijk dat wij op het einde van de dag het goede doel een bedrag konden overhandigen van 2.680€.

Het Olivia Fund dankt iedereen!

 

Steunen

Onze missie is om de overlevingskansen voor kinderen met kanker te verbeteren. Dat doen we door vernieuwend onderzoek te ondersteunen op constructieve manier. Iedere bijdrage laat ons toe om belangrijke stappen te zetten. Jij kan ons ondersteunen door een inzamelactie of een donatie. Elk duwtje in de rug is welkom en wordt geapprecieerd.