Geef kinderkanker geen kans

Bedankt ♡

Dankzij jouw bijdrage blijven we belangrijke stappen zetten om de overlevingskansen van kinderen met kanker te verbeteren. Je kan zowel eenmalig, maandelijks als jaarlijks kinderen hoop geven. Elke gift, hoe klein of hoe groot ook, helpt ons om onze doelstelling te verwezenlijken.

Wil je meer weten over onze huidige onderzoeken?
Momenteel steunen we verschillende belangrijke onderzoeksprojecten aan de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven.